1 khóa học Đoàn Mục Sư (Tôn Giáo) bậc đại học tại University of Dallas

usa

391

3

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Arts in Pastoral Ministry

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Một 2020

US$39,680.00 (919,484,800 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH