3 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại University of Tampa

null

313

13

M.Ed. in Educational Leadership

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - AS LITTLE AS 12 MONTHS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

MS in Instructional Design and Technology

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Education (M.Ed) in Curriculum and Instruction

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - AS LITTLE AS 13 MONTHS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Tampa được biết đến là cơ sở đào tạo tư thục chất lượng cao, thường xuyên được Forbes xếp vào nhóm America’s Top Colleges.

  • Tỉ lệ sinh viên/giảng viên chỉ 17:1
  • Dịch vụ tư vấn nghề toàn diện
  • Địa điểm mơ ước bên bờ đông Florida
  • Hỗ trợ tài chính đến 92% sinh viên