9 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại The Evergreen State College

usa

264

9

Bachelor of Anthropology

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 180 CREDITS

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Chín 2019

US$25,326.00 (593,524,940 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Communication

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 180 CREDITS

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Chín 2019

US$25,326.00 (593,524,940 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Economics

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 180 CREDITS

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Chín 2019

US$25,326.00 (593,524,940 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Political Economy and Political Science

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 180 CREDITS

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Chín 2019

US$25,326.00 (593,524,940 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Sociology

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 180 CREDITS

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Chín 2019

US$25,326.00 (593,524,940 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Sustainability Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 180 CREDITS

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Chín 2019

US$25,326.00 (593,524,940 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Visual and Media Arts

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 180 CREDITS

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Chín 2019

US$25,326.00 (593,524,940 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Writing

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 180 CREDITS

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Chín 2019

US$25,326.00 (593,524,940 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Public Administration (MPA)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Evergreen State sở hữu những gì tốt nhất của cả hai thế giới: 404 hecta rừng với đường mòn dẫn ra biển, nhưng vẫn dễ dàng kết nối với Portland và Seat

  • Hơn 90% sinh viên có việc làm hoặc học lên cao sau 1 năm
  • 67% sinh viên của trường được nhận hỗ trợ tài chính
  • Hơn 70 câu lạc bộ và hội nhóm do chính sinh viên vận hành
  • Tỉ lệ sinh viên cử nhân trên giảng viên là 21:1