10 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại The Evergreen State College

294

12

Bachelor of Anthropology

4 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 180 CREDITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Tư 2019, 30 Tháng Chín 2019

US$25,326.00 (587,550,537 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Communication

4 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 180 CREDITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Tư 2019, 30 Tháng Chín 2019

US$25,326.00 (587,550,537 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Economics

2 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 180 CREDITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Tư 2019, 30 Tháng Chín 2019

US$25,326.00 (587,550,537 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Environmental Studies

3 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 180 CREDITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Tư 2019, 30 Tháng Chín 2019

US$25,326.00 (587,550,537 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Political Economy and Political Science

2 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 180 CREDITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Tư 2019, 30 Tháng Chín 2019

US$25,326.00 (587,550,537 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Sociology

2 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 180 CREDITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Tư 2019, 30 Tháng Chín 2019

US$25,326.00 (587,550,537 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Sustainability Studies

2 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 180 CREDITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Tư 2019, 30 Tháng Chín 2019

US$25,326.00 (587,550,537 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Visual and Media Arts

3 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 180 CREDITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Tư 2019, 30 Tháng Chín 2019

US$25,326.00 (587,550,537 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Writing

2 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 180 CREDITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Tư 2019, 30 Tháng Chín 2019

US$25,326.00 (587,550,537 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Public Administration (MPA)

2 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Cao đẳng Evergreen State được công nhận là môi trường học tập hàng đầu, nổi tiếng với các chương trình linh hoạt và cơ hội tuyển dụng cao.

  • Trường cao đẳng đổi mới sáng tạo nhất miền Tây nước Mỹ
  • Trường hệ 4 năm có học phí thấp thứ hai Washington
  • 90% sinh viên có việc làm trong vòng một năm sau tốt nghiệp
  • Hơn 70 câu lạc bộ và hội nhóm sinh viên