6 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại The Evergreen State College

usa

194

4

Bachelor of Art History

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 180 CREDITS

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

US$26,325.00 (611,937,788 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Dance

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 180 CREDITS

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

US$26,325.00 (611,937,788 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 180 CREDITS

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

US$26,325.00 (611,937,788 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Performing Arts

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 180 CREDITS

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

US$26,325.00 (611,937,788 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Theater

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 180 CREDITS

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

US$26,325.00 (611,937,788 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Visual and Media Arts

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 180 CREDITS

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

US$26,325.00 (611,937,788 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Evergreen State sở hữu những gì tốt nhất của cả hai thế giới: 404 hecta rừng với đường mòn dẫn ra biển, nhưng vẫn dễ dàng kết nối với Portland và Seat

  • Hơn 90% sinh viên có việc làm hoặc học lên cao sau 1 năm
  • 67% sinh viên của trường được nhận hỗ trợ tài chính
  • Hơn 70 câu lạc bộ và hội nhóm do chính sinh viên vận hành
  • Tỉ lệ sinh viên cử nhân trên giảng viên là 21:1