27 khóa học tại The Evergreen State College

null

214

6

Bachelor of Anthropology

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 180 CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tư, Tháng Chín 2020

US$25,326.00 (586,339,954 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Biology and Life Sciences

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 180 CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tư, Tháng Chín 2020

US$25,326.00 (586,339,954 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business, Management and Entrepreneurship

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 180 CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tư, Tháng Chín 2020

US$25,326.00 (586,339,954 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Chemistry

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 180 CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tư, Tháng Chín 2020

US$25,326.00 (586,339,954 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Communication

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 180 CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tư, Tháng Chín 2020

US$25,326.00 (586,339,954 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Computer Science

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 180 CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tư, Tháng Chín 2020

US$25,326.00 (586,339,954 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Cultural Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 180 CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tư, Tháng Chín 2020

US$25,326.00 (586,339,954 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Economics

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 180 CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tư, Tháng Chín 2020

US$25,326.00 (586,339,954 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Education

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 180 CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tư, Tháng Chín 2020

US$25,326.00 (586,339,954 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Environmental Studies

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 180 CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tư, Tháng Chín 2020

US$25,326.00 (586,339,954 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Geography

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 180 CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tư, Tháng Chín 2020

US$25,326.00 (586,339,954 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of History

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 180 CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tư, Tháng Chín 2020

US$25,326.00 (586,339,954 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Evergreen State sở hữu những gì tốt nhất của cả hai thế giới: 404 hecta rừng với đường mòn dẫn ra biển, nhưng vẫn dễ dàng kết nối với Portland và Seat

  • Hơn 90% sinh viên có việc làm hoặc học lên cao sau 1 năm
  • 67% sinh viên của trường được nhận hỗ trợ tài chính
  • Hơn 70 câu lạc bộ và hội nhóm do chính sinh viên vận hành
  • Tỉ lệ sinh viên cử nhân trên giảng viên là 21:1