2 khóa học Khai khoáng và vận hành dầu khí tại South Dakota School of Mines And Technology

usa

71

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

B.S. in Mining Engineering

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

US$16,890.00 (394,136,595 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Mining Engineering and Management

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - FOR THESIS OPTION: 30 CREDITS AND FOR NON THESIS OPTION: 32 CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH