17 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại Saint Michael's College

usa

293

8

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Education - Art Education

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

US$45,050.00 (1,043,921,125 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Education - Secondary Education

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

US$45,050.00 (1,043,921,125 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in TESOL

4 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 24

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

M.Ed. in Arts in Education Concentration

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

M.Ed. in Curriculum Concentration

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

M.Ed. in Literacy Concentration

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

M.Ed. in Literacy with Additional Reading/English Language Arts Specialist Endorsement (Pre-K-Gra ...

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

M.Ed. in School Leadership Concentration

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

M.Ed. in School Leadership with Additional Director of Curriculum Endorsement

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

M.Ed. in School Leadership with Additional Director of Special Education Endorsement

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

M.Ed. in School Leadership with Additional Principal Endorsement

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

M.Ed. in Special Education Concentration

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Saint Michael’s College là ngôi trường với hơn 100 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các chương trình đào tạo cho sinh viên toàn cầu.

  • Burlington là 1 trong những thành phố an toàn nhất nước Mỹ
  • Dành sự quan tâm tận tình với tỉ lệ 13 học viên/1 giảng viên
  • Khu học xá tươi đẹp cùng nhiều hoạt động đa dạng
  • 90% sinh viên đăng ký được nhận hỗ trợ tài chính của trường