5 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại Salem State University

usa

109

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

B.S. in Cartography and Geographic Information Systems

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020, 19 Tháng Một 2021

US$18,064.80 (419,139,490 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

B.S. in Computer Science

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020, 19 Tháng Một 2021

US$18,064.80 (419,139,490 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Business Administration - Management Information Systems Concentration

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020, 19 Tháng Một 2021

US$18,064.80 (419,139,490 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BS in Cartography and Geographic Information Systems, MS in Geo-Information Science

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020, 19 Tháng Một 2021

US$18,064.80 (419,139,490 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BS in Information Technology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020, 19 Tháng Một 2021

US$18,064.80 (419,139,490 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH