11 khóa học Y tế và sức khỏe tại Saginaw Valley State University

usa

676

14

B.A. in Psychology Major

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 124 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

US$23,599.00 (547,697,392 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.S. in Health Science Major

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 124 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

US$23,599.00 (547,697,392 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.S. in Medical Laboratory Science Major

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 124 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

US$23,599.00 (547,697,392 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.S. in Public Health Major

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 124 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020

US$23,599.00 (547,697,392 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Nursing

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 TO 4 1/2 YEARS

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

US$23,599.00 (547,697,392 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Rehabilitation Medicine

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 124 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

US$23,599.00 (547,697,392 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Nursing Practice (D.N.P.)

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 79 CREDITS FOR BSN TO DNP APPLICANTS AND 37-39 CREDITS FOR MSN TO DNP APPLICANTS.

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

US$22,717.00 (527,227,495 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

M.S. in Health Administration and Leadership

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 33 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

US$21,491.00 (498,773,874 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Nursing

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - MINIMUM OF 36 TO 49 CREDITS

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020

US$21,491.00 (498,773,874 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Science in Occupational Therapy

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 83 CREDITS

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

US$21,491.00 (498,773,874 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Public Health

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$21,491.00 (498,773,874 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

“Định hướng giảng dạy gần gũi của SVSU đảm bảo sinh viên sẽ được tiếp cận với đội ngũ giảng viên và sinh viên trên toàn thế giới”

  • Học phí thuộc nhóm thấp nhất ở Michigan
  • Nhiều chương trình học bổng cho sinh viên quốc tế
  • Hơn 90 chương trình đào tạo để lựa chọn
  • 95% sinh viên tìm được việc làm sau tốt nghiệp