19 khóa học Y tế và sức khỏe tại Saginaw Valley State University

usa

30

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Science in Rehabilitation Medicine

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 124 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm, Tháng Tám 2021

US$24,639.00 (568,409,411 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Nursing Practice

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - MINIMUM OF 79 CREDITS FOR BSN TO DNP APPLICANTS AND 37-39 CREDITS FOR MSN TO DNP APPLICANTS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm, Tháng Tám 2021

US$23,719.00 (547,185,471 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Dual Nursing Education/Nursing Administration

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 33

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm, Tháng Tám 2021

US$22,438.00 (517,633,441 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Health Administration & Leadership (M.S.)

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 33 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm, Tháng Tám 2021

US$22,438.00 (517,633,441 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Health Administration Leadership Certificate

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 12 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm, Tháng Tám 2021

US$22,438.00 (517,633,441 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Health Science (BS)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm, Tháng Tám 2021

US$24,639.00 (568,409,411 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Public Health

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$22,438.00 (517,633,441 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Science in Nursing

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 36 TO 52 CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm, Tháng Tám 2021

US$22,438.00 (517,633,441 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Medical Laboratory Science (BS)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm, Tháng Tám 2021

US$24,639.00 (568,409,411 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Nursing (BSN)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm, Tháng Tám 2021

US$24,639.00 (568,409,411 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Nursing Administration Certificate

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 24 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm, Tháng Tám 2021

US$22,438.00 (517,633,441 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Nursing Education Certificate

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 24 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm, Tháng Tám 2021

US$22,438.00 (517,633,441 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH