8 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Saginaw Valley State University

usa

729

17

B.A. in Art

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 124 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

US$23,599.00 (546,847,828 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.A. in Communication and Theatre Major for Teacher Certification

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 124 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

US$23,599.00 (546,847,828 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.A. in Graphic Design

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 124 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

US$23,599.00 (546,847,828 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.A. in Music Major

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 124 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

US$23,599.00 (546,847,828 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.A. in Theatre Major

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 124 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

US$23,599.00 (546,847,828 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.A. in Visual Arts Education

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 124 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

US$23,599.00 (546,847,828 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.F.A. in Fine Arts

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 124 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

US$23,599.00 (546,847,828 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

M.A. in Technology Learning Systems and Design

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

US$21,491.00 (498,000,198 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

“Định hướng giảng dạy gần gũi của SVSU đảm bảo sinh viên sẽ được tiếp cận với đội ngũ giảng viên và sinh viên trên toàn thế giới”

  • Học phí thuộc nhóm thấp nhất ở Michigan
  • Nhiều chương trình học bổng cho sinh viên quốc tế
  • Hơn 90 chương trình đào tạo để lựa chọn
  • 95% sinh viên tìm được việc làm sau tốt nghiệp