7 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Saginaw Valley State University

usa

688

17

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Art (BA)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$24,639.00 (571,008,825 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Communication and Theatre Major for Teacher Certification (B.A.)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 124 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$24,639.00 (571,008,825 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Fine Arts (B.F.A.)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 124 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$24,639.00 (571,008,825 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graphic Design (BA)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$24,639.00 (571,008,825 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Music (BA) and Music Education (BA)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 124 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$24,639.00 (571,008,825 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Theatre (BA)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$24,639.00 (571,008,825 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Visual Arts Education (B.A.)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 124 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$24,639.00 (571,008,825 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH