3 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại Saginaw Valley State University

usa

715

17

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Computer Information Systems (BS)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$24,639.00 (573,632,879 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Computer Science (BS)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$24,639.00 (573,632,879 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science - Computer Science and Information Systems

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 30 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$22,438.00 (522,390,297 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH