COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

113 khóa học tại Saginaw Valley State University

null

17

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Accelerated Route to Teacher Certification

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 học kỳ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Sáu 2021

Hạn nộp đơn

13 June 2021

US$12,000.00 (276,306,000 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Accounting Major — Bachelor of Business Administration (B.B.A.)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Năm 2021, 30 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

15 March 2021, 1 July 2021, 1 November 2021

US$24,639.00 (567,325,295 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Applied Mathematics (BS)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Năm 2021, 30 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

15 March 2021, 1 July 2021, 1 November 2021

US$24,639.00 (567,325,295 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Art (BA)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Năm 2021, 30 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

15 March 2021, 1 July 2021, 1 November 2021

US$24,639.00 (567,325,295 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Athletic Training Major (B.S.)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

15 April 2021

US$24,639.00 (567,325,295 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Rehabilitation Medicine

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 124 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Năm 2021, 30 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

15 March 2021, 1 July 2021, 1 November 2021

US$24,639.00 (567,325,295 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Biochemistry (BS)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Năm 2021, 30 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

15 March 2021, 1 July 2021, 1 November 2021

US$24,639.00 (567,325,295 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Biological Science Major (B.S.)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Năm 2021, 30 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

15 March 2021, 1 July 2021, 1 November 2021

US$24,639.00 (567,325,295 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Biology (BS)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Năm 2021, 30 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

15 March 2021, 1 July 2021, 1 November 2021

US$24,639.00 (567,325,295 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Biology Major for Teacher Certification (B.S.)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Năm 2021, 30 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

15 March 2021, 1 July 2021, 1 November 2021

US$24,639.00 (567,325,295 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Business Chemistry (B.S.)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 124 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Năm 2021, 30 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

15 March 2021, 1 July 2021, 1 November 2021

US$24,639.00 (567,325,295 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Cell Biology, Molecular Biology, and Biomedical Sciences Major (B.S.)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Năm 2021, 30 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

15 March 2021, 1 July 2021, 1 November 2021

US$24,639.00 (567,325,295 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH