12 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại Sacred Heart University

null

1009

24

B.S. in Accounting and Information Systems

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - AT LEAST 120 CREDITS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$42,800.00 (995,763,400 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (BS) and Master of Science (MS) - Computer Science

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5.5 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$42,800.00 (995,763,400 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Cybersecurity

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - AT LEAST 120 CREDITS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$42,800.00 (995,763,400 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor's Degree in Computer Engineering

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - AT LEAST 120 CREDITS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$42,800.00 (995,763,400 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor's Degree in Computer Science

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - AT LEAST 120 CREDITS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$42,800.00 (995,763,400 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor's Degree in Information Technology

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - AT LEAST 120 CREDITS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$42,800.00 (995,763,400 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor's in Game Design and Development

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - AT LEAST 120 CREDITS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$42,800.00 (995,763,400 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

M.S. Chemistry Chem-Bioinformatics Non-Thesis Track

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020, Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Computer Science and Information Technology (MSCSIT) - Information Technology Track

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 36 CREDIT HOURS OF GRADUATE-LEVEL COURSEWORK

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020, Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Computer Science and Information Technology (MSCSIT) - Computer Science Track

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 36 CREDIT HOURS OF GRADUATE-LEVEL COURSEWORK

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020, Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Cybersecurity

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020, Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Healthcare Informatics

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020, Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với tỉ lệ tìm được việc làm lên tới 95%, sinh viên tốt nghiệp từ Sacred Heart đảm bảo tìm được việc làm ngay sau khi hoàn thành khóa học.

  • Hạng 4 nhóm “Các trường Đại học Sáng tạo nhất” phía Bắc Hoa Kỳ
  • Có tỉ lệ sinh viên/giảng viên là 15:1
  • Là mái nhà chung của hơn 8.000 sinh viên
  • Các ký túc xá của trường từng chiến thắng nhiều giải thưởng