Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

137 khóa học tại Robert Morris University

usa

161

1

Actuarial Science B.S.

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2023

US$31,450.00 (786,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Medical Imaging Technology B.S.

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2023

US$34,600.00 (865,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Manufacturing (Manufacturing Engineering)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2023

US$34,600.00 (865,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Biology B.S.

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2023

US$34,600.00 (865,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Biology or Environmental Science B.S. (Pre-Med)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2023

US$34,600.00 (865,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business Administration B.S. (Accounting)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2023

US$31,450.00 (786,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business Administration B.S. (Finance)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2023

US$31,450.00 (786,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business Administration B.S. (Management)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2023

US$31,450.00 (786,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business Administration B.S. (Marketing & Management)

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2023

US$24,300.00 (607,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Business Administration B.S. (Marketing)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2023

US$31,450.00 (786,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business Administration B.S. (Sport Management)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2023

US$31,450.00 (786,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Cinema and Photography B.F.A. or B.A.

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2023

US$31,450.00 (786,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Robert Morris University

Là sự kết hợp của trường đại học nghiên cứu lớn và trường cao đẳng nhỏ, sinh viên quốc tế RMU có thể chọn khóa học trên lớp hoặc hoàn toàn trực tuyến.

  • Một trong những trường cao đẳng hàng đầu của Pittsburgh
  • Bao gồm bốn trường trực thuộc
  • #48 trường cao đẳng có giá trị cao tại Mỹ
  • Tổ chức hơn 30 chương trình hoàn toàn trực tuyến

Tư vấn du học