3 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại Bentley University

usa

559

19

Bachelor of Science in Computer Information Systems

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 121 - 123 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019, 13 Tháng Một 2020

Hạn nộp đơn

1 November 2019

US$50,060.00 (1,171,313,892 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Data Analytics

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 121- 123 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019, 13 Tháng Một 2020

Hạn nộp đơn

1 November 2019

US$50,060.00 (1,171,313,892 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Information Technology

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - PROGRAM REQUIREMENTS - 30 CREDITS

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019, 13 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Bentley là một trong những trường kinh doanh hàng đầu tại Mỹ, thu hút học viên toàn thế giới, 24% học viên đến từ hơn 80 quốc gia.

  • Nhiều khóa học về lĩnh vực công nghệ
  • Triển vọng nghề nghiệp cao, 99% có việc làm trong 6 tháng
  • 1 năm học ở nước ngoài, 50 chương trình tại 26 nước
  • Thư viện Bentley tiêu biểu, đứng thứ 14 tại Mỹ