11 khóa học Học sư phạm tại Pittsburg State University

usa

638

12

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Integrated Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$18,682.00 (434,141,657 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Education Degree with a Major in Elementary Education (K-6)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$18,682.00 (434,141,657 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Education Degree with a Major in English

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$18,682.00 (434,141,657 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Education Degree with a Major in Physical Education

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$18,682.00 (434,141,657 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts Degree with a Major in Teaching (Elementary Education K-6)

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 33 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$12,870.00 (299,079,495 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Science Degree with a Major in Education in School Health

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$14,040.00 (326,268,540 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Science Degree with a Major in Educational Technology (Technology Integration Specialist)

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 36-39 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Science Degree with a Major in Teaching (Secondary Education)

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 33 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$12,870.00 (299,079,495 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Science Degree with a Major in Teaching with an Emphasis in Environmental Education

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - OPTION I: MINIMUM OF 36 HOURS; OPTION III: MINIMUM OF 36 HOURS

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$19,154.00 (445,110,229 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Specialist in Education Degree with a Major in Advanced Studies in Leadership (General School Adm ...

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$14,040.00 (326,268,540 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Science Degree with a Major in Teaching (Elementary Education)

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 33 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$12,870.00 (299,079,495 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Chương trình học được công nhận toàn quốc, giảng viên tận tâm, cơ sở hiện đại và nhiều vận động viên vô địch, PSU có tất cả mọi thứ dành cho bạn.

  • Tọa lạc tại thành phố Pittsburg, Kansas thân thiện và an toàn
  • 4 trường trực thuộc với hơn 200 chương trình đào tạo
  • Tỉ lệ sinh viên/giảng viên ở bậc cử nhân là 17:1
  • Cơ hội việc làm vượt trội