9 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Pittsburg State University

usa

583

11

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts Degree with a Major in Modern Languages

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$18,682.00 (432,908,645 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts Degree with a Major in Music

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 124 HOURS

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$18,682.00 (432,908,645 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Fine Arts Degree with a Major in Art

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$18,682.00 (432,908,645 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science Degree with a Major in Interior Design

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$18,682.00 (432,908,645 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Music in Choral Conducting

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 32 giờ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$19,154.00 (443,846,065 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Music in Instrumental Conducting

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 32 giờ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$19,154.00 (443,846,065 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Music in Instrumental Performance

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 32 giờ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$19,154.00 (443,846,065 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Music in Vocal Performance

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 32 giờ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$19,154.00 (443,846,065 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Reading/Language Arts

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 18 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$7,020.00 (162,670,950 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Chương trình học được công nhận toàn quốc, giảng viên tận tâm, cơ sở hiện đại và nhiều vận động viên vô địch, PSU có tất cả mọi thứ dành cho bạn.

  • Tọa lạc tại thành phố Pittsburg, Kansas thân thiện và an toàn
  • 4 trường trực thuộc với hơn 200 chương trình đào tạo
  • Tỉ lệ sinh viên/giảng viên ở bậc cử nhân là 17:1
  • Cơ hội việc làm vượt trội