COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

6 khóa học Kinh doanh tại Pittsburg State University

usa

406

6

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Business Administration Degree with a Major in Accounting

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 150 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$18,682.00 (429,966,230 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Business Administration Degree with a Major in Business Economics

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$18,682.00 (429,966,230 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Business Administration Degree with a Major in Computer Information Systems

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$18,682.00 (429,966,230 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Business Administration Degree with a Major in International Business

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$18,682.00 (429,966,230 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Business Administration Degree with a Major in Management

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$18,682.00 (429,966,230 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Business Administration Degree with a Major in Marketing

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 124 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$18,682.00 (429,966,230 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Pittsburg State University

Chương trình học được công nhận toàn quốc, giảng viên tận tâm, cơ sở hiện đại và nhiều vận động viên vô địch, PSU có tất cả mọi thứ dành cho bạn.

  • Tọa lạc tại thành phố Pittsburg, Kansas thân thiện và an toàn
  • 4 trường trực thuộc với hơn 200 chương trình đào tạo
  • Tỉ lệ sinh viên/giảng viên ở bậc cử nhân là 17:1
  • 95% đến 100% sinh viên tìm được việc làm sau tốt nghiệp