12 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Pittsburg State University

usa

760

14

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Applied Science Degree with a Major in Technology - Collision Repair and Insurance

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$18,682.00 (433,048,760 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business Administration Degree with a Major in Accounting

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 150 giờ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$18,682.00 (433,048,760 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business Administration Degree with a Major in Business Economics

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$18,682.00 (433,048,760 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business Administration Degree with a Major in Computer Information Systems

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$18,682.00 (433,048,760 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business Administration Degree with a Major in Finance

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$18,682.00 (433,048,760 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business Administration Degree with a Major in International Business

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$18,682.00 (433,048,760 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business Administration Degree with a Major in Management

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$18,682.00 (433,048,760 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business Administration Degree with a Major in Marketing

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 124 giờ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$18,682.00 (433,048,760 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science Degree with a major in Workforce Development

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science in Education Degree with a Major in Family and Consumer Sciences Education

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 124 - 126 HOURS

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$18,682.00 (433,048,760 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in District Leadership

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 15 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$5,850.00 (135,603,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Professional Accountancy (MPAcc)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 33 giờ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$19,154.00 (443,989,720 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Chương trình học được công nhận toàn quốc, giảng viên tận tâm, cơ sở hiện đại và nhiều vận động viên vô địch, PSU có tất cả mọi thứ dành cho bạn.

  • Tọa lạc tại thành phố Pittsburg, Kansas thân thiện và an toàn
  • 4 trường trực thuộc với hơn 200 chương trình đào tạo
  • Tỉ lệ sinh viên/giảng viên ở bậc cử nhân là 17:1
  • 95% đến 100% sinh viên tìm được việc làm sau tốt nghiệp