7 khóa học Xây dựng tại Pittsburg State University

null

781

14

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Applied Science Degree with a Major in Technology (School of Construction)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$18,682.00 (433,459,764 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Engineering Technology Degree with a Major in Construction Engineering Tec ...

Bằng đại học

Toàn thời gian - 129 - 136 HOURS

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$18,682.00 (433,459,764 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Engineering Technology Degree with a Major in Electronics Engineering Tech ...

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$18,682.00 (433,459,764 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Technology Degree with a Major in Architectural Manufacturing Management a ...

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 124 HOURS

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$18,682.00 (433,459,764 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Technology Degree with a Major in Construction Management

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$18,682.00 (433,459,764 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science Degree with a Major in Technology: Construction Management Emphasis

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 30-33 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Associate of Applied Science Degree with a Major in Architectural Manufacturing Technology

16 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 66 - 67 HOURS

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$18,642.00 (432,531,684 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Chương trình học được công nhận toàn quốc, giảng viên tận tâm, cơ sở hiện đại và nhiều vận động viên vô địch, PSU có tất cả mọi thứ dành cho bạn.

  • Tọa lạc tại thành phố Pittsburg, Kansas thân thiện và an toàn
  • 4 trường trực thuộc với hơn 200 chương trình đào tạo
  • Tỉ lệ sinh viên/giảng viên ở bậc cử nhân là 17:1
  • 95% đến 100% sinh viên tìm được việc làm sau tốt nghiệp