COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

124 khóa học tại Pittsburg State University

usa

408

6

Khóa học tiếng Anh

Associate of Applied Science Degree with a Major in Architectural Manufacturing Technology

15 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 66 - 67 HOURS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$18,642.00 (429,138,840 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate of Applied Science Degree with a Major in Automotive Service Technology

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$18,642.00 (429,138,840 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate of Applied Science Degree with a Major in Electrical Technology

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$18,642.00 (429,138,840 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Applied Science Degree with a Major in Technology (Environment and Safety Emphasis)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 124 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$18,682.00 (430,059,640 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Applied Science Degree with a Major in Technology (School of Construction)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$18,682.00 (430,059,640 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Applied Science Degree with a Major in Technology - Collision Repair and Insurance

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$18,682.00 (430,059,640 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Applied Science Degree with a Major in Technology - Diesel and Heavy Equipment

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$18,682.00 (430,059,640 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Applied Science Degree with a Major in Technology - Power Mechanics Emphasis

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$18,682.00 (430,059,640 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Applied Science Degree with a Major in Technology: Digital and Print Media

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 124 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$18,682.00 (430,059,640 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts / Bachelor of Science Degree with a Major in Psychology

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$18,682.00 (430,059,640 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts Degree with a Major in English

Bằng đại học

Toàn thời gian - 124 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$18,682.00 (430,059,640 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts Degree with a Major in History

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 124 HOURS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$18,682.00 (430,059,640 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Pittsburg State University

Chương trình học được công nhận toàn quốc, giảng viên tận tâm, cơ sở hiện đại và nhiều vận động viên vô địch, PSU có tất cả mọi thứ dành cho bạn.

  • Tọa lạc tại thành phố Pittsburg, Kansas thân thiện và an toàn
  • 4 trường trực thuộc với hơn 200 chương trình đào tạo
  • Tỉ lệ sinh viên/giảng viên ở bậc cử nhân là 17:1
  • 95% đến 100% sinh viên tìm được việc làm sau tốt nghiệp