COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

5 khóa học Y (Đại Cương) tại University of Missouri

usa

1847

45

Khóa học tiếng Anh

Academic Medicine, Master of Science

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021, 7 Tháng Sáu 2021, 23 Tháng Tám 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Biomedical Sciences with Comparative Medicine Emphasis, Master of Science

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

US$20,869.00 (483,712,117 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Clinical and Diagnostic Sciences (Nuclear Medicine), BHS

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021, 23 Tháng Tám 2021

US$23,646.00 (548,078,811 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Medicine, MD-PhD Program

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 8 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021, 23 Tháng Tám 2021

US$20,869.00 (483,712,117 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Pre - Medicine

6 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021, 23 Tháng Tám 2021

US$23,646.00 (548,078,811 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Missouri, ngôi trường lừng danh nước Mỹ, có diện tích 507ha, là lựa chọn lý tưởng để trải nghiệm chất lượng giáo dục hàng đầu.

  • Cơ sở vật chất tuyệt vời tại học xá xinh đẹp
  • Có riêng một Trung tâm quốc tế
  • Các khoá học trực tuyến được công nhận toàn quốc
  • Cộng đồng sinh viên năng động và đa dạng