COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

82 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại University of Missouri

usa

1835

44

Khóa học tiếng Anh

Agricultural Education (Communications & Leadership), BS

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021, 23 Tháng Tám 2021

US$23,646.00 (547,227,555 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Agricultural Education (Teacher Certification), BS

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021, 23 Tháng Tám 2021

US$23,646.00 (547,227,555 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Agricultural Education, Doctor of Philosophy

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - TOTAL OF 72 CREDIT HOURS BEYOND THE BACCALAUREATE DEGREE

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021, 23 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

15 January 2021, 1 September 2021

US$20,869.00 (482,960,833 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Agricultural Leadership, Communication & Education, Master of Science

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 30 CREDITS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021, 23 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

15 January 2021, 1 September 2021

US$20,869.00 (482,960,833 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

College Teaching, Graduate Certificate

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 12 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021, 23 Tháng Tám 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Doctor of Philosophy in Learning, Teaching and Curriculum with an Emphasis in Art Education

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 72 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021, 23 Tháng Tám 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Early Childhood Education, BSEd

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021, 23 Tháng Tám 2021

US$23,646.00 (547,227,555 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Education Policy, Graduate Certificate

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 12 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021, 23 Tháng Tám 2021

US$20,869.00 (482,960,833 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Education Specialist in Learning, Teaching and Curriculum with Emphasis in Mathematics Education

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021, 7 Tháng Sáu 2021, 23 Tháng Tám 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Educational Leadership & Policy Analysis, Doctor of Philosophy

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 60 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021, 23 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

15 January 2021

US$20,869.00 (482,960,833 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Educational Leadership & Policy Analysis, Education Specialist

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 31 - 37 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021, 7 Tháng Sáu 2021, 23 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

1 March 2021, 1 July 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Educational Specialist in Educational, School and Counseling Psychology with an Emphasis in Menta ...

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 31 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021, 23 Tháng Tám 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Missouri, ngôi trường lừng danh nước Mỹ, có diện tích 507ha, là lựa chọn lý tưởng để trải nghiệm chất lượng giáo dục hàng đầu.

  • Cơ sở vật chất tuyệt vời tại học xá xinh đẹp
  • Có riêng một Trung tâm quốc tế
  • Các khoá học trực tuyến được công nhận toàn quốc
  • Cộng đồng sinh viên năng động và đa dạng