34 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại University of Missouri

usa

2305

86

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Science in Accountancy (BSAcc)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020

US$23,116.00 (535,655,510 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BS in Business Administration / BA in International Studies with Emphasis in International Business

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - TYPICALLY TAKES 4.5 TO 5 YEARS

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

US$23,116.00 (535,655,510 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BS in Hospitality Management (Conference and Event Planning Management)

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

US$23,116.00 (535,655,510 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

BS in Hospitality Management (Sport Venue Management)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

US$23,116.00 (535,655,510 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

BS in Mathematics (Actuarial Science and Mathematical Finance)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

US$23,116.00 (535,655,510 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BS in Parks, Recreation and Sport (Sport Management)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

US$23,116.00 (535,655,510 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BS in Personal Financial Planning (Financial Counseling)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

US$23,116.00 (535,655,510 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BS in Personal Financial Planning (Personal Financial Management Services)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

US$23,116.00 (535,655,510 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BS in Personal Financial Planning (Personal Financial Planning)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

US$23,116.00 (535,655,510 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSBA in Business Administration (International Business-Economics)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

US$23,116.00 (535,655,510 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

BSBA in Business Administration (International Business-Finance)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

US$23,116.00 (535,655,510 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

BSBA in Business Administration (International Business-Management)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

US$23,116.00 (535,655,510 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Missouri sở hữu khuôn viên tuyệt đẹp rộng trên 5 km vuông, mang đến một môi trường học tập đẳng cấp tại cơ sở giáo dục nổi tiếng ở Mỹ.

  • Khu học xá đẹp với nhiều tiện nghi hiện đại.
  • Trung tâm quốc tế chuyên nghiệp.
  • Khóa học trực tuyến được công nhận tại Hoa Kỳ.
  • Cộng đồng sinh viên đa dạng và năng động.