COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

415 khóa học tại University of Missouri

usa

1296

34

Khóa học tiếng Anh

Academic Medicine, Master of Science

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Sáu 2021, 23 Tháng Tám 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Accountancy, BSAcc

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021

US$23,646.00 (545,276,760 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Accountancy, Doctor of Philosophy

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021

US$20,869.00 (481,239,140 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Accountancy, Master of Accountancy

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021

US$20,869.00 (481,239,140 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Adult Gerontology Clinical Nurse Specialist, Graduate Certificate

3 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 21.5 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Aerospace Engineering, Graduate Certificate

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 12 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Agribusiness Management, BS

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021

US$23,646.00 (545,276,760 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Agricultural and Applied Economics, Doctor of Philosophy

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

1 September 2021

US$20,869.00 (481,239,140 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Agricultural and Applied Economics, Master of Science

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 30 HOURS

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

1 September 2021

US$20,869.00 (481,239,140 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Agricultural Education (Communications & Leadership), BS

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021

US$23,646.00 (545,276,760 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Agricultural Education (Teacher Certification), BS

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021

US$23,646.00 (545,276,760 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Agricultural Education, Doctor of Philosophy

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - TOTAL OF 72 CREDIT HOURS BEYOND THE BACCALAUREATE DEGREE

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

1 September 2021

US$20,869.00 (481,239,140 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Missouri

University of Missouri, ngôi trường lừng danh nước Mỹ, có diện tích 507ha, là lựa chọn lý tưởng để trải nghiệm chất lượng giáo dục hàng đầu.

  • Cơ sở vật chất tuyệt vời tại học xá xinh đẹp
  • Có riêng một Trung tâm quốc tế
  • Các khoá học trực tuyến được công nhận toàn quốc
  • Cộng đồng sinh viên năng động và đa dạng