455 khóa học tại University of Missouri

null

2410

75

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Accelerated Registered Nurse (RN) to Master of Science in Nursing (MSN)

18 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 56 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Sáu 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

BA in Ancient Mediterranean Studies (Classical Humanities)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$23,116.00 (537,342,978 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA in Ancient Mediterranean Studies (Classical Languages)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$23,116.00 (537,342,978 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA in Ancient Mediterranean Studies (Greek)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$23,116.00 (537,342,978 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA in Ancient Mediterranean Studies (Latin)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$23,116.00 (537,342,978 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA in Anthropology

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$23,116.00 (537,342,978 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA in Art

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$23,116.00 (537,342,978 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA in Art History and Archaeology

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$23,116.00 (537,342,978 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA in Biological Sciences

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$23,116.00 (537,342,978 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA in Chemistry

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$23,116.00 (537,342,978 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA in Communication

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$23,116.00 (537,342,978 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

BA in Economics

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$23,116.00 (537,342,978 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Missouri sở hữu khuôn viên tuyệt đẹp rộng trên 5 km vuông, mang đến một môi trường học tập đẳng cấp tại cơ sở giáo dục nổi tiếng ở Mỹ.

  • Khu học xá đẹp với nhiều tiện nghi hiện đại.
  • Trung tâm quốc tế chuyên nghiệp.
  • Khóa học trực tuyến được công nhận tại Hoa Kỳ.
  • Cộng đồng sinh viên đa dạng và năng động.