Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

158 khóa học tại Northern Kentucky University

usa

253

6

Khóa học tiếng Anh

3+3 Accelerated Law Program

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2022

US$20,448.00 (511,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accelerated Bachelor of Science in Nursing

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2022

US$20,448.00 (511,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. in Anthropology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2022

US$20,448.00 (511,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. in Criminal Justice

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2022

US$20,448.00 (511,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

B.A. in Elementary Education (P-5)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2022

US$20,448.00 (511,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. in English

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2022

US$20,448.00 (511,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. in French

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2022

US$20,448.00 (511,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. in Geography

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2022

US$20,448.00 (511,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. in German

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2022

US$20,448.00 (511,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. in History

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2022

US$20,448.00 (511,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

B.A. in Integrative Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2022

US$20,448.00 (511,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

B.A. in International Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2022

US$20,448.00 (511,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Northern Kentucky University

NKU chú trọng nghiên cứu bậc cử nhân, học tập thực nghiệm và phát triển các bộ kỹ năng linh hoạt, giúp sinh viên tốt nghiệp sẵn sàng cho công việc.

  • Hơn 80 khóa học cấp bằng
  • Tập trung vào nghiên cứu bậc cử nhân
  • Có nhiều chương trình học bổng quốc tế
  • Được xếp hạng trong số các khu học xá an toàn nhất Hoa Kỳ

Tư vấn du học