2 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại National University

usa

680

12

Khóa học tiếng Anh

Associate of Arts in General Education

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 34.5

Ngày bắt đầu - Monthly

US$13,320.00 (310,828,860 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Arts in Education

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 45

Ngày bắt đầu - To be confirmed

US$15,912.00 (371,314,476 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Bằng cấp được WSCUC công nhận, học viên tốt nghiệp sẽ gia nhập cộng đồng hơn 150.000 cựu sinh viên tài năng đang tích cực đóng góp cho thế giới.

  • Cơ sở ở San Diego, Los Angeles và San Jose
  • Tỷ lệ sinh viên và giảng viên trung bình là 17:1
  • Mô hình học tập trung, một khóa học một tháng
  • Sinh viên quốc tế và bản địa trả mức học phí như nhau