COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

15 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại National University

usa

586

18

Khóa học tiếng Anh

Associate of Arts with Concentration in Business Administration

5 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 36

Ngày bắt đầu - Monthly

US$13,320.00 (308,258,100 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate of Science in Business

5 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - AT LEAST 90 QUARTER UNITS

Ngày bắt đầu - Monthly

US$13,320.00 (308,258,100 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts in Integrated Marketing Communications

Bằng đại học

Toàn thời gian - AT LEAST 180 QUARTER UNITS

Ngày bắt đầu - Monthly

US$13,320.00 (308,258,100 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Strategic Communications

Bằng đại học

Toàn thời gian - AT LEAST 180 QUARTER UNITS

Ngày bắt đầu - Monthly

US$13,320.00 (308,258,100 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Business Administration

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180

Ngày bắt đầu - Monthly

US$13,320.00 (308,258,100 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Accountancy

Bằng đại học

Toàn thời gian - AT LEAST 180 QUARTER UNITS

Ngày bắt đầu - Monthly

US$13,320.00 (308,258,100 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Financial Management

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - AT LEAST 180 QUARTER UNITS

Ngày bắt đầu - Monthly

US$13,320.00 (308,258,100 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Organizational Leadership

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - AT LEAST 180 QUARTER UNITS

Ngày bắt đầu - Monthly

US$13,320.00 (308,258,100 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Certificate in Banking

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 COURSES: 18 QUARTER UNITS

Ngày bắt đầu - Monthly

US$15,912.00 (368,243,460 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Accountancy

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 63

Ngày bắt đầu - Monthly

US$15,912.00 (368,243,460 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Arts in Human Resource Management

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 54

Ngày bắt đầu - Monthly

US$15,912.00 (368,243,460 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Arts in Strategic Communication

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 45

Ngày bắt đầu - Monthly

US$15,912.00 (368,243,460 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Bằng cấp được WSCUC công nhận, học viên tốt nghiệp sẽ gia nhập cộng đồng hơn 150.000 cựu sinh viên tài năng đang tích cực đóng góp cho thế giới.

  • Cơ sở ở San Diego, Los Angeles và San Jose
  • Tỷ lệ sinh viên và giảng viên trung bình là 17:1
  • Mô hình học tập trung, một khóa học một tháng
  • Sinh viên quốc tế và bản địa trả mức học phí như nhau