Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

51 khóa học tại National University

usa

985

22

Khóa học tiếng Anh

Associate of Arts in General Education

6 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - AT LEAST 90 QUARTER UNITS

Ngày bắt đầu - Monthly

US$13,320.00 (333,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Digital Media Design

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - AT LEAST 180 QUARTER UNITS

Ngày bắt đầu - Monthly

US$13,320.00 (333,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts in English

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - AT LEAST 180 QUARTER UNITS

Ngày bắt đầu - Monthly

US$13,320.00 (333,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts in General Studies

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - AT LEAST 180 QUARTER UNITS

Ngày bắt đầu - Monthly

US$13,320.00 (333,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Integrated Marketing Communications

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - AT LEAST 180 QUARTER UNITS

Ngày bắt đầu - Monthly

US$13,320.00 (333,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Integrative Psychology

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - AT LEAST 180 QUARTER UNITS

Ngày bắt đầu - Monthly

US$13,320.00 (333,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Interdisciplinary Studies

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - AT LEAST 180 QUARTER UNITS

Ngày bắt đầu - Monthly

US$13,320.00 (333,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Management

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - AT LEAST 180 QUARTER UNITS

Ngày bắt đầu - Monthly

US$13,320.00 (333,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Psychology

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - AT LEAST 180 QUARTER UNITS

Ngày bắt đầu - Monthly

US$13,320.00 (333,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Sociology

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - AT LEAST 180 QUARTER UNITS

Ngày bắt đầu - Monthly

US$13,320.00 (333,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Strategic Communications

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - AT LEAST 180 QUARTER UNITS

Ngày bắt đầu - Monthly

US$13,320.00 (333,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Business Administration

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 180

Ngày bắt đầu - Monthly

US$13,320.00 (333,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường National University

Bằng cấp được WSCUC công nhận, học viên tốt nghiệp sẽ gia nhập cộng đồng hơn 150.000 cựu sinh viên tài năng đang tích cực đóng góp cho thế giới.

  • Cơ sở ở San Diego, Los Angeles và San Jose
  • Tỷ lệ sinh viên và giảng viên trung bình là 17:1
  • Mô hình học tập trung, một khóa học một tháng
  • Sinh viên quốc tế và bản địa trả mức học phí như nhau

Tư vấn du học