COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

54 khóa học tại National University

usa

582

14

Khóa học tiếng Anh

Associate of Arts in General Education

6 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - AT LEAST 90 QUARTER UNITS

Ngày bắt đầu - Monthly

US$13,320.00 (307,445,580 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate of Arts with Concentration in Business Administration

5 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 36

Ngày bắt đầu - Monthly

US$13,320.00 (307,445,580 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate of Science in Business

5 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - AT LEAST 90 QUARTER UNITS

Ngày bắt đầu - Monthly

US$13,320.00 (307,445,580 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate of Science in General Education

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - AT LEAST 90 QUARTER UNITS

Ngày bắt đầu - Monthly

US$13,320.00 (307,445,580 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate of Science in Human Biology

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - AT LEAST 90 QUARTER UNITS

Ngày bắt đầu - Monthly

US$13,320.00 (307,445,580 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate of Science in Paralegal Studies

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - AT LEAST 90 QUARTER UNITS

Ngày bắt đầu - Monthly

US$13,320.00 (307,445,580 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Digital Media Design

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - AT LEAST 180 QUARTER UNITS

Ngày bắt đầu - Monthly

US$13,320.00 (307,445,580 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts in English

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - AT LEAST 180 QUARTER UNITS

Ngày bắt đầu - Monthly

US$13,320.00 (307,445,580 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts in General Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - AT LEAST 180 QUARTER UNITS

Ngày bắt đầu - Monthly

US$13,320.00 (307,445,580 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Integrated Marketing Communications

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - AT LEAST 180 QUARTER UNITS

Ngày bắt đầu - Monthly

US$13,320.00 (307,445,580 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Integrative Psychology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - AT LEAST 180 QUARTER UNITS

Ngày bắt đầu - Monthly

US$13,320.00 (307,445,580 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Interdisciplinary Studies

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - AT LEAST 180 QUARTER UNITS

Ngày bắt đầu - Monthly

US$13,320.00 (307,445,580 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường National University

Bằng cấp được WSCUC công nhận, học viên tốt nghiệp sẽ gia nhập cộng đồng hơn 150.000 cựu sinh viên tài năng đang tích cực đóng góp cho thế giới.

  • Cơ sở ở San Diego, Los Angeles và San Jose
  • Tỷ lệ sinh viên và giảng viên trung bình là 17:1
  • Mô hình học tập trung, một khóa học một tháng
  • Sinh viên quốc tế và bản địa trả mức học phí như nhau