7 khóa học Y (Đại Cương) tại MCPHS University

usa

842

11

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Science in Nuclear Medicine Technology (Fast Track)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

US$33,600.00 (781,048,800 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Nuclear Medicine Technology, Accelerated

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020

US$48,650.00 (1,130,893,575 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Premedical and Health Studies: Dental Medicine Pathway (Bachelor of Scienc ...

Bằng đại học

Toàn thời gian - 8 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020

US$33,600.00 (781,048,800 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Premedical and Health Studies: Medicine Pathway (Bachelor of Science / Doc ...

Bằng đại học

Toàn thời gian - Seven or eight years

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020

US$33,600.00 (781,048,800 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Clinical Research

4 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 9 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Năm 2020, 2 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Acupuncture and Oriental Medicine

44 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Clinical Research

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - LESS THAN 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Năm 2020, 2 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Được công nhận bởi Viện Giáo dục Quốc tế là nơi tiếp đón và điểm đến học tập đáng chú ý cho sinh viên quốc tế.

  • Xếp hạng 1 về mức lương sau tốt nghiệp cao nhất trong khu vực
  • Xếp hạng 1 về trường đại học cải tiến nhất ở Hoa Kỳ
  • Xếp hạng 1 về trường đại học trên toàn quốc về giá trị
  • Xếp thứ 9 tại Hoa Kỳ về tiếp đón sinh viên quốc tế