COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

34 khóa học Y tại MCPHS University

usa

918

20

Khóa học tiếng Anh

Advanced Certificate in Magnetic Resonance Imaging

20 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Năm 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Advanced Certificate in Mammography

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 9 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020, 17 Tháng Năm 2021, 2 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science in Diagnostic Medical Sonography - Accelerated Echocardiography Track

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021, 2 Tháng Chín 2021

US$48,650.00 (1,127,463,750 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Diagnostic Medical Sonography - Accelerated General Track

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021, 2 Tháng Chín 2021

US$48,650.00 (1,127,463,750 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Diagnostic Medical Sonography - Echocardiography Fast Track

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020, 2 Tháng Chín 2021

US$33,600.00 (778,680,000 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Diagnostic Medical Sonography - General Fast Track

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020, 2 Tháng Chín 2021

US$33,600.00 (778,680,000 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Health Psychology - Occupational Therapy Pathway (BS/MSOT)

Bằng đại học

Toàn thời gian - Five years instead of the traditional six

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020, 2 Tháng Chín 2021

US$33,600.00 (778,680,000 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Health Psychology - Premedical Track

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020, 2 Tháng Chín 2021

US$33,600.00 (778,680,000 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Health Sciences

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020, 2 Tháng Chín 2021

US$33,600.00 (778,680,000 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Health Sciences - Degree Completion

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - MINIMUM OF 122 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021, 17 Tháng Năm 2021, 2 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science in Health Sciences - Occupational Therapy Pathway (BS/MSOT)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020, 2 Tháng Chín 2021

US$33,600.00 (778,680,000 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Health Sciences - Physical Therapy Pathway (BS/DPT)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020, 2 Tháng Chín 2021

US$33,600.00 (778,680,000 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Được công nhận bởi Viện Giáo dục Quốc tế là nơi tiếp đón và điểm đến học tập đáng chú ý cho sinh viên quốc tế.

  • Xếp hạng 1 về mức lương sau tốt nghiệp cao nhất trong khu vực
  • Xếp hạng 1 về trường đại học cải tiến nhất ở Hoa Kỳ
  • Xếp hạng 1 về trường đại học trên toàn quốc về giá trị
  • Xếp thứ 9 tại Hoa Kỳ về tiếp đón sinh viên quốc tế