3 khóa học Hóa học tại MCPHS University

usa

806

9

Khóa học tiếng Anh

Doctor of Philosophy (PhD) in Medicinal Chemistry

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Medicinal Chemistry

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Chemistry

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2020

US$33,600.00 (780,746,400 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Được công nhận bởi Viện Giáo dục Quốc tế là nơi tiếp đón và điểm đến học tập đáng chú ý cho sinh viên quốc tế.

  • Xếp hạng 1 về mức lương sau tốt nghiệp cao nhất trong khu vực
  • Xếp hạng 1 về trường đại học cải tiến nhất ở Hoa Kỳ
  • Xếp hạng 1 về trường đại học trên toàn quốc về giá trị
  • Xếp thứ 9 tại Hoa Kỳ về tiếp đón sinh viên quốc tế