COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

93 khóa học tại MCPHS University

usa

605

16

Khóa học tiếng Anh

Advanced Certificate in Magnetic Resonance Imaging

21 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Certificate in Mammography

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 9 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Certificate in Nuclear Medicine Technology

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

AS to MS in Dental Hygiene Bridge Program

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 36 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Science in Chemistry

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2022

US$33,600.00 (773,304,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Dental Hygiene - Accelerated

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2022

US$48,650.00 (1,119,679,750 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Dental Hygiene - Degree Completion

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - MINIMUM NUMBER OF CREDITS TO COMPLETE BACCALAUREATE IN DENTAL HYGIENE IS 120 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Science in Dental Hygiene - Fast Track

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2022

US$48,650.00 (1,119,679,750 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Dental Hygiene - Predental Track

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2022

US$33,600.00 (773,304,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Diagnostic Medical Sonography - Accelerated Echocardiography Track

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2022

US$48,650.00 (1,119,679,750 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Diagnostic Medical Sonography - Accelerated General Track

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2022

US$48,650.00 (1,119,679,750 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Diagnostic Medical Sonography - Echocardiography Fast Track

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2022

US$33,600.00 (773,304,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường MCPHS University

“Bao quanh MCPHS là các tổ chức chăm sóc sức khỏe toàn cầu, tạo động lực cho sinh viên càng quyết tâm trở thành chuyên gia y tế” – theo một sinh viên

  • Xếp hạng 1 ở Mỹ về thu nhập sau tốt nghiệp, WSJ/THE 2018
  • Xếp hạng 1 đại học tiên tiến ở Mỹ, Money Magazine 2018
  • Xếp hạng 9 về thu hút sinh viên quốc tế, Open Doors 2018
  • Xếp hạng 16 đại học đa dạng nhất ở Mỹ, 24/7 Wall Street