3 khóa học Nha khoa tại Maryville University

usa

986

23

Khóa học tiếng Anh

Pre-Dentistry

11 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 42 CREDITS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$26,070.00 (606,948,705 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Pre-Pharmacy

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - OVER A 4 YEAR TIME PERIOD

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$26,070.00 (606,948,705 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Pre-Physician Assistant

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - OVER A 4 YEAR TIME PERIOD

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$26,070.00 (606,948,705 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Maryville là một tổ chức có uy tín cao, giảng dạy hơn 90 chương trình cấp bằng cho một cộng đồng sinh viên đa dạng.

  • Một trong các trường đại học hàng đầu ở Mỹ.
  • Tự hào về hoạt động giảng dạy xuất sắc và sáng tạo.
  • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đạt 97%.
  • Cộng đồng đa dạng với hơn 9.000 sinh viên.