16 khóa học Y tế và sức khỏe tại Maryville University

usa

676

12

Khóa học tiếng Anh

B.A. in Psychology/Sociology (Double Major)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020

US$26,070.00 (605,045,595 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.S. in Health Science

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020

US$26,070.00 (605,045,595 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.S. in Music Therapy

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020

US$26,070.00 (605,045,595 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Nursing

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020

US$26,070.00 (605,045,595 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Physical Therapy (D.P.T.)

4 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020

US$26,070.00 (605,045,595 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

M.A. in Rehabilitation Counseling

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 48 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

M.S. in Nursing

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 41-47 CREDIT HOUR

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Music Therapy, M.M.T.

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master Of Occupational Therapy, MOT (Post-baccalaureate)

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020

US$26,070.00 (605,045,595 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Speech-Language Pathology

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020

US$26,070.00 (605,045,595 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Pre-Dentistry

14 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 42 CREDITS

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020

US$26,070.00 (605,045,595 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Pre-Medicine

8 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 42 CREDITS

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020

US$26,070.00 (605,045,595 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Maryville là một tổ chức có uy tín cao, giảng dạy hơn 90 chương trình cấp bằng cho một cộng đồng sinh viên đa dạng.

  • Một trong các trường đại học hàng đầu ở Mỹ.
  • Tự hào về hoạt động giảng dạy xuất sắc và sáng tạo.
  • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đạt 97%.
  • Cộng đồng đa dạng với hơn 9.000 sinh viên.