1 khóa học Hành chính Văn Phòng tại Maryville University

usa

666

13

Khóa học tiếng Anh

Ed.D. in Educational Leadership (K-12 Administration)

9 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 42 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Maryville là một tổ chức có uy tín cao, giảng dạy hơn 90 chương trình cấp bằng cho một cộng đồng sinh viên đa dạng.

  • Một trong các trường đại học hàng đầu ở Mỹ.
  • Tự hào về hoạt động giảng dạy xuất sắc và sáng tạo.
  • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đạt 97%.
  • Cộng đồng đa dạng với hơn 9.000 sinh viên.