8 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại University of North Carolina Wilmington

usa

220

2

XẾP HẠNG THE TIMES 1001

B.A. in Theatre

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 124 SEMESTER HOURS OF CREDIT

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2021

US$18,508.00 (429,015,440 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA in Art History

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 124 SEMESTER HOURS OF CREDIT

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2021

US$18,508.00 (429,015,440 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA in Studio Art

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 124 SEMESTER HOURS OF CREDIT

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2021

US$18,508.00 (429,015,440 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Music

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 124 SEMESTER HOURS OF CREDIT

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2021

US$18,508.00 (429,015,440 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Fine Arts in Creative Writing

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 124 SEMESTER HOURS OF CREDIT

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2021

US$18,508.00 (429,015,440 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts in Conflict Management and Resolution

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm, Tháng Sáu, Tháng Tám 2021

US$18,548.00 (429,942,640 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Fine Arts in Creative Writing

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$18,548.00 (429,942,640 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Clinical Research and Product Development

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$16,366.00 (379,363,880 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Một trường đại học ven biển nổi tiếng, chú trọng học tập ứng dụng nhằm mang đến sinh viên trải nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực chuyên môn.

  • UNCW tọa lạc tại một thị trấn ven biển tại bờ đông nước Mỹ
  • 93% tìm được việc làm trong vòng 2 năm sau tốt nghiệp
  • UNCW cung cấp các chương trình học bổng đa dạng
  • Chương trình đào tạo duy nhất của Mỹ về kỹ thuật bờ biển