COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

165 khóa học tại University of North Carolina Wilmington

usa

413

7

XẾP HẠNG THE TIMES 1001

Academically or Intellectually Gifted Specialization, M.Ed

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 33 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến March 2022

US$18,548.00 (426,613,274 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Accountancy, M.S.A.C

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 32 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến April, June 2022

US$18,548.00 (426,613,274 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Anthropology, B.A

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021, 12 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

15 October 2021

US$18,508.00 (425,693,254 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Applied Gerontology, M.S

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021, 12 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

US$18,548.00 (426,613,274 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Applied Statistics, Post-Baccalaureate Certificate

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 17 giờ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021, 12 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

15 October 2021

US$18,548.00 (426,613,274 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Art Education, M.A.T

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 33 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

US$16,366.00 (376,426,183 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Art History, B.A

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021, 12 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

15 October 2021

US$18,508.00 (425,693,254 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Athletic Training, M.S

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu 2022

US$18,548.00 (426,613,274 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

B.A. in English

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021, 12 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

15 October 2021

US$18,508.00 (425,693,254 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

B.A. in English / M.A. in English

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021, 12 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

15 October 2021

US$18,508.00 (425,693,254 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

B.A. in Spanish / M.A. in Spanish

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021, 12 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

15 October 2021

US$18,508.00 (425,693,254 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

B.A. or B.S / Master in secondary education

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021, 12 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

15 October 2021

US$18,508.00 (425,693,254 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of North Carolina Wilmington

Một trường đại học ven biển nổi tiếng, chú trọng học tập ứng dụng nhằm mang đến sinh viên trải nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực chuyên môn.

  • UNCW tọa lạc tại một thị trấn ven biển tại bờ đông nước Mỹ
  • 93% tìm được việc làm trong vòng 2 năm sau tốt nghiệp
  • UNCW cung cấp các chương trình học bổng đa dạng
  • Chương trình đào tạo duy nhất của Mỹ về kỹ thuật bờ biển