Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

100 khóa học tại Lawrence Technological University

usa

80

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Associate of Arts in Radio and Television Broadcasting

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

11 October 2022

US$36,400.00 (910,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Science in General Studies

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

11 October 2022

US$36,400.00 (910,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Fine Arts in Game Design

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

11 October 2022

US$35,800.00 (895,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Fine Arts in Graphic Design

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

11 October 2022

US$35,800.00 (895,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Interior Architecture

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

11 October 2022

US$35,800.00 (895,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Interior Architecture/Master of Architecture

Bằng đại học

Toàn thời gian - THE DUAL DEGREE MAY BE EARNED WITH ONLY 27 CREDITS IN ADDITION TO THE TOTAL GRADUATE ARCHITECTURE CURRICULUM.

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

11 October 2022

US$35,800.00 (895,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Architectural Engineering/Master of Science in Architectural Engineering

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

11 October 2022

US$37,900.00 (947,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Architecture/Master of Architecture

Bằng đại học

Toàn thời gian - 169 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

11 October 2022

US$35,800.00 (895,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Audio Engineering Technology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

11 October 2022

US$37,900.00 (947,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Biomedical Engineering

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

11 October 2022

US$37,900.00 (947,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Business Administration

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

11 October 2022

US$36,400.00 (910,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Science in Chemical Biology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

11 October 2022

US$36,400.00 (910,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học