16 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Governors State University

usa

122

2

BA in Anthropology and Sociology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$18,780.00 (436,550,490 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Communications

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$18,780.00 (436,550,490 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Criminal Justice

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$18,780.00 (436,550,490 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Economics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$18,780.00 (436,550,490 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Media Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$18,780.00 (436,550,490 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Political Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$18,780.00 (436,550,490 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Health Science in Communication Disorders

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$18,780.00 (436,550,490 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Social Work

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$18,780.00 (436,550,490 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Communication, Media, and Performance

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36 - 37 HOURS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Arts in Criminal Justice

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 33 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Criminal Justice (M.A.) and Master Public Administration (M.P.A.)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 69 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Fine Arts in Independent Film and Digital Imaging

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Governors State được xếp hạng là khu học xá đại học công lập an toàn nhất Illinois, với đội tuần tra 24/7 của các quân nhân chuyên nghiệp.

  • Được công nhận bởi Ủy ban Giáo dục Đại học
  • Quy mô lớp nhỏ chỉ 18 sinh viên
  • Chicago là cái nôi toàn cầu để thực tập và làm việc
  • Cung cấp hơn 60 chương trình cấp bằng