17 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Governors State University

usa

234

3

Anthropology and Sociology, B.A.

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

1 December 2020

US$18,780.00 (435,273,450 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Social Work

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

1 December 2020

US$18,780.00 (435,273,450 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Clinical Mental Health Counselor - Certificate

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 18 HOURS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Communication, Bachelor of Arts

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

1 December 2020

US$18,780.00 (435,273,450 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Criminal Justice, Bachelor of Arts

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

1 December 2020

US$18,780.00 (435,273,450 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Economics, Bachelor of Arts

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021, 17 Tháng Năm 2021

Hạn nộp đơn

1 December 2020

US$18,780.00 (435,273,450 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Independent Film and Digital Imaging, Master of Fine Arts

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts in Communication, Media, and Performance

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Arts in Criminal Justice

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 33 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Health Science in Communication Disorders

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 7 học kỳ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Public Administration (MPA)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 39 giờ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Science in Environmental Biology, Policy and Management

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 33 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Governors State được xếp hạng là khu học xá đại học công lập an toàn nhất Illinois, với đội tuần tra 24/7 của các quân nhân chuyên nghiệp.

  • Được công nhận bởi Ủy ban Giáo dục Đại học
  • Quy mô lớp nhỏ chỉ 18 sinh viên
  • Chicago là cái nôi toàn cầu để thực tập và làm việc
  • Cung cấp hơn 60 chương trình cấp bằng