8 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Governors State University

usa

88

2

Bachelor of Arts in Business Administration

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$18,780.00 (436,419,030 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Business and Applied Science

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$18,780.00 (436,419,030 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science in Accounting

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$18,780.00 (436,419,030 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Ed.D. in Interdisciplinary Leadership

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Accounting

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 33 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Năm 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Human Resource Management

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Năm 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Mathematics - Actuarial Science

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 34 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MBA - Master of Business Administration in Supply Chain Management

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Trực tuyến/Từ xa - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Governors State được xếp hạng là khu học xá đại học công lập an toàn nhất Illinois, với đội tuần tra 24/7 của các quân nhân chuyên nghiệp.

  • Được công nhận bởi Ủy ban Giáo dục Đại học
  • Quy mô lớp nhỏ chỉ 18 sinh viên
  • Chicago là cái nôi toàn cầu để thực tập và làm việc
  • Cung cấp hơn 60 chương trình cấp bằng