COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

9 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Governors State University

usa

239

2

Accounting, Bachelor of Science

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021, 17 Tháng Năm 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2021

US$18,780.00 (433,245,210 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Business Administration - Bachelor of Arts

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021, 17 Tháng Năm 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2021

US$18,780.00 (433,245,210 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Business and Applied Science, B.A.

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021, 17 Tháng Năm 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2021

US$18,780.00 (433,245,210 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Doctor of Education in Counselor Education and Supervision

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 48 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Interdisciplinary Leadership Ed.D

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Science in Accounting

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 18 tháng

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021, 17 Tháng Năm 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Science in Business Analytics

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021, 17 Tháng Năm 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Science in Human Resource Management

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 18 tháng

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021, 17 Tháng Năm 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Online MBA in Supply Chain Management

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Trực tuyến/Từ xa - 18 tháng

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021, 17 Tháng Năm 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Governors State được xếp hạng là khu học xá đại học công lập an toàn nhất Illinois, với đội tuần tra 24/7 của các quân nhân chuyên nghiệp.

  • Được công nhận bởi Ủy ban Giáo dục Đại học
  • Quy mô lớp nhỏ chỉ 18 sinh viên
  • Chicago là cái nôi toàn cầu để thực tập và làm việc
  • Cung cấp hơn 60 chương trình cấp bằng