14 khóa học Y tế và sức khỏe tại Felician University

null

260

14

Accelerated Pre-Professional Audiology Program

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 96

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Một 2020

US$32,550.00 (754,264,875 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accelerated Pre-Professional Chiropractic Program

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 96

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Một 2020

US$32,550.00 (754,264,875 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts Degree in Psychology

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Một 2020

US$32,550.00 (754,264,875 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Clinical Laboratory Sciences

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Một 2020

US$32,550.00 (754,264,875 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Healthcare Administration

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Một 2020

US$32,550.00 (754,264,875 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Medical Imaging Sciences

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Một 2020

US$32,550.00 (754,264,875 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Nursing (BSN)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 122 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Một 2020

US$32,550.00 (754,264,875 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctorate of Counseling Psychology

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 4 - 5 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Arts in Counseling Psychology

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 - 3 YEARS

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Healthcare Administration

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Pre-Professional Program in Physical Therapy

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 96

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Một 2020

US$32,550.00 (754,264,875 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Pre-Professional Program in Physician Assistant

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 96

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Một 2020

US$32,550.00 (754,264,875 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Felician University đã nhận được nhiều giải thưởng trong thời gian gần đây, trong đó có danh hiệu trường đại học an toàn số một ở bang New Jersey.

  • Felician University là một tổ chức phi lợi nhuận
  • Đào tạo khoa học, nghệ thuật, kinh doanh, điều dưỡng & sư phạm
  • Khuôn viên cách thành phố New York sôi động hơn 19 km
  • Niche được xếp hạng là đại học an toàn nhất tại New Jersey