51 khóa học tại Felician University

usa

339

11

Khóa học tiếng Anh

5-Year Combined BS/MBA Program

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2021

US$35,700.00 (892,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

5-year Pre-BSN

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2021

US$35,700.00 (892,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accelerated Bachelor of Science in Nursing

Bằng đại học

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022, 23 Tháng Năm 2022

US$62,415.00 (1,560,375,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

B.S. - Exercise Sports Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2021

US$35,700.00 (892,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.S. — Business Administration

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2021

US$35,700.00 (892,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.S. — Computer Science

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2021

US$35,700.00 (892,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts Degree in Psychology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2021

US$35,700.00 (892,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Art

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2021

US$35,700.00 (892,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Communications

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2021

US$35,700.00 (892,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in English

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2021

US$35,700.00 (892,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts in History

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2021

US$35,700.00 (892,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Humanities

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2021

US$35,700.00 (892,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Felician University

Felician University đã nhận được nhiều giải thưởng trong thời gian gần đây, trong đó có danh hiệu trường đại học an toàn số một ở bang New Jersey.

  • Felician University là một tổ chức phi lợi nhuận
  • Đào tạo khoa học, nghệ thuật, kinh doanh, điều dưỡng & sư phạm
  • Khuôn viên cách thành phố New York sôi động hơn 19 km
  • Niche được xếp hạng là đại học an toàn nhất tại New Jersey

Tư vấn du học