49 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại University of Chester

uk

279

XẾP HẠNG THE TIMES 1001

Khóa học tiếng Anh

Acting BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£12,450.00 (358,123,144 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Archaeology and Heritage Practice MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Arts and Media MRes

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Counselling Skills and Drama & Theatre Studies BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£12,450.00 (358,123,144 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Creative Industries Management MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Creative Writing and Drama & Theatre Studies BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£12,450.00 (358,123,144 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Dance BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£12,450.00 (358,123,144 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Dance MA / PGDip / PGCert

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Design MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Drama & Theatre Studies and Education Studies BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£12,450.00 (358,123,144 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Drama & Theatre Studies and English Literature BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£12,450.00 (358,123,144 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Drama & Theatre Studies and Fine Art BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£12,450.00 (358,123,144 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Chester là ngôi nhà của cộng đồng sinh viên đến từ 130 nước và cung cấp hơn 400 chương trình học chú trọng giáo dục thực hành.

  • Cộng đồng sinh viên quốc tế đa dạng
  • Đảm bảo chỗ ở cho tân sinh viên quốc tế
  • Thành phố thân thiện cho sinh viên đứng thứ 2 tại VQ Anh 2019
  • Top 10 trường đại học VQ Anh cho nghiên cứu cao học