COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

1 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Boston Architectural College

usa

200

5

Bachelor of Design Studies

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Một 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đặc trưng riêng biệt của BAC nằm ở chất lượng sinh viên, với 91% được tuyển dụng và tích lũy kinh nghiệm chuyên môn trong thời gian đang học ở trường.

  • Tọa lạc ở nội đô Boston
  • #1 BXH - Trường cao học có Tiềm năng đạt thu nhập tốt nhất
  • Cộng đồng sinh viên đa dạng
  • #4 BXH - Trường Kiến trúc tốt nhất năm 2020