COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

11 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại Claremont Graduate University

usa

249

3

Certificate in Allies of Dreamers

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

1 December 2020

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Certificate in Preparing Future Faculty College Teaching

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - Successful completion of two courses

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

8 January 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Certificate of Advanced Study in Evaluation

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

1 December 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Doctor of Philosophy (PhD) in Education

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Năm 2021

Hạn nộp đơn

1 December 2020, 1 April 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Philosophy (PhD) in Education, Joint Program with San Diego State University

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Philosophy (PhD) in Education, Urban Leadership

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến August 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

MA in Education, Educational Evaluation and Data Analysis

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 15 tháng

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021, 17 Tháng Năm 2021

Hạn nộp đơn

1 December 2020, 1 April 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

MA in Education, Student Affairs and Educational Justice

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 15 tháng

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Năm 2021

Hạn nộp đơn

1 December 2020, 1 April 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Arts in Education

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021, 17 Tháng Năm 2021

Hạn nộp đơn

1 December 2020, 1 April 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master’s in Evaluation and Applied Research Online

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021, 17 Tháng Năm 2021

Hạn nộp đơn

1 December 2020, 1 April 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Arts in Community-Engaged Education and Social Change

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 11 tháng

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021, 17 Tháng Năm 2021

Hạn nộp đơn

1 December 2020, 1 April 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Là thành viên của nhóm trường Đại học Claremont danh tiếng, sinh viên tại CGU sẽ được sử dụng nguồn tư liệu và dịch vụ chất lượng.

  • Tiên phong trong đào tạo đại học
  • Cung cấp các khóa học chuyên ngành
  • Giảng viên của CGU là chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn
  • Mọi sinh viên đều được xem xét học bổng dựa trên thành tích