16 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Claremont Graduate University

usa

204

4

Doctor of Philosophy (PhD) in Economics

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 5-6 YEARS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in International Politics and Political Science

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3-6 YEARS; 72 UNITS

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Năm 2020, 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

1 April 2020, 5 July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Political Science and Economics

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

5 July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Political Science, Politics and Government

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Năm 2020, 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Political Science/MBA or EMBA - Master of Business Administration

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Năm 2020, 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Political Science/MBA or EMBA - Master of Business Administration

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Năm 2020, 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MA in Public Policy and Evaluation

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Năm 2020, 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

1 April 2020, 5 July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MA in Religion and American Politics

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Năm 2020, 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Community-Engaged Education and Social Change

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 11 tháng

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Năm 2020, 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

1 April 2020, 5 July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Economics

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12-18 MONTHS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

5 July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in History and Archival Studies

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Năm 2020, 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in International Political Economy

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Năm 2020, 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

1 April 2020, 5 July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Là thành viên của nhóm trường Đại học Claremont danh tiếng, sinh viên tại CGU sẽ được sử dụng nguồn tư liệu và dịch vụ chất lượng.

  • Tiên phong trong đào tạo đại học
  • Cung cấp các khóa học chuyên ngành
  • Giảng viên của CGU là chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn
  • Mọi sinh viên đều được xem xét học bổng dựa trên thành tích