21 khóa học Khoa học tại Claremont Graduate University

null

293

5

Doctor of Philosophy (PhD) in International Politics and Political Science

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3-6 YEARS; 72 UNITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Political Science and Economics

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Political Science, Politics and Government

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Political Science/MBA or EMBA - Master of Business Administration

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Political Science/MBA or EMBA - Master of Business Administration

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Dual Master of Science in Financial Engineering (MSFE) and Master of Science in Mathematics

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Business and Science and MBA - Master of Business Administration

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Business and Science and MBA - Master of Business Administration

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Advanced Management

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 32 UNITS; 1-5 YEARS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Applied Data Science and International Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Botany

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2.5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Finance

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Là thành viên của nhóm trường Đại học Claremont danh tiếng, sinh viên tại CGU sẽ được sử dụng nguồn tư liệu và dịch vụ chất lượng.

  • Tiên phong trong đào tạo đại học
  • Cung cấp các khóa học chuyên ngành
  • Giảng viên của CGU là chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn
  • Mọi sinh viên đều được xem xét học bổng dựa trên thành tích