16 khóa học Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Claremont Graduate University

null

295

5

Doctor of Philosophy (PhD) in Political Science/MBA or EMBA - Master of Business Administration

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Political Science/MBA or EMBA - Master of Business Administration

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Executive MBA - Master of Business Administration

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - FLEXIBLE, AVERAGE IS 2-4 YEARS

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Juris Doctor and MBA - Master of Business Administration

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - Within four to four and one-half years

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Juris Doctor and MBA - Master of Business Administration

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - Within four to four and one-half years

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MA in Art Business and MBA - Master of Business Administration

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 2.5–3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MA in Art Business and MBA - Master of Business Administration

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2.5–3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Business and Science and MBA - Master of Business Administration

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Business and Science and MBA - Master of Business Administration

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MBA - Master of Business Administration

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 19 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

5 July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MBA - Master of Business Administration and Master of Public Health

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MBA - Master of Business Administration and Master of Public Health

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Là thành viên của nhóm trường Đại học Claremont danh tiếng, sinh viên tại CGU sẽ được sử dụng nguồn tư liệu và dịch vụ chất lượng.

  • Tiên phong trong đào tạo đại học
  • Cung cấp các khóa học chuyên ngành
  • Giảng viên của CGU là chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn
  • Mọi sinh viên đều được xem xét học bổng dựa trên thành tích