21 khóa học Y tế và sức khỏe tại Claremont Graduate University

null

295

5

Certificate in Foundations in Public Health

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

5 July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Health Promotion Sciences

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

5 July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Applied Cognitive Psychology

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 5-7 YEARS; 72 UNITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

5 July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Applied Social Psychology

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 5-7 YEARS; 72 UNITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

5 July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Evaluation and Applied Research Methods

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 5-7 YEARS; 72 UNITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

5 July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Organizational Behavior

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 5-7 YEARS; 72 UNITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

5 July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Positive Developmental Psychology

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 5-7 YEARS; 72 UNITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

5 July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Positive Organizational Psychology

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 5-7 YEARS; 72 UNITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

5 July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Public Health (DrPH)

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4-5 YEARS; 72 UNITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

5 July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MA in Applied Psychology and Master of Public Health

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2.5–3.5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MA in Health Evaluation

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2.5–3.5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

5 July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MA in Psychology, Applied Social Psychology

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

5 July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Là thành viên của nhóm trường Đại học Claremont danh tiếng, sinh viên tại CGU sẽ được sử dụng nguồn tư liệu và dịch vụ chất lượng.

  • Tiên phong trong đào tạo đại học
  • Cung cấp các khóa học chuyên ngành
  • Giảng viên của CGU là chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn
  • Mọi sinh viên đều được xem xét học bổng dựa trên thành tích